Miljøfokus

Vi vet nå at de som besøker Norge er villige til å betale mer for bærekraft; og da ønsker To-Foto AS å synliggjøre at vi jobber målrettet for å kunne bidra til lavere klimagassutslipp.

Vi forsøker etter beste evne å bestrebe oss på å benytte teknologi som er mest mulig bærekraftig i de prosessene som er nødvendige i fremstillingen av våre produkter.

Vi benytter Svanemerket papir i vår produksjon av postkort og andre papirartikler, der dette er mulig. Vi har allerede kuttet betydelig i vår bruk av plast som emballasje.

Vi har enda en vei å gå for å være 100% i mål; men vi tar ett steg om gangen og er hele tiden på jakt etter gode løsninger.

Reisende som etterspør grønne produkter, er heldigvis voksende. Vi i To-Foto AS forsøker å redusere vårt Co2-avtrykk etter beste evne.

Vi jobber aktivt med stadig å utvikle oss i riktig retning. Vi tar små skritt men ved hjelp av teknologi som gjør det mulig å opprettholde kvalitet på våre reiselivsprodukter er vi sikre på at vi går i riktig retning.